Το περιεχόμενο του Επιστημονικού Συνεδρίου κατανέμεται στους εξής βασικούς θεματικούς άξονες:

  • Αθλητισμός – Ποιότητα Ζωής
  • Αθλητισμός & Παιδεία
  • Βιωσιμότητα, Αειφορία & Πράσινη Ανάπτυξη
  • Πράσινη Ηγεσία & Αειφόρος Παραγωγή
  • Διαστάσεις Βιωσιμότητας & Πολιτικές Ποιότητας Ζωής