ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους εξής:

Αλεξόπουλος Παναγιώτης (Τάκης), Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης, Δήμαρχος Πύργου

Χουστουλάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Χριστοδημητροπούλου Μαρία, Υποψ.Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κοθρούλας Δημήτρης, Υποψ.Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου